תעבורה

משרדנו מייצג נאשמים במשפטי תעבורה.
אי ציות לחוקי התנועה כגון: חציית קו לבן, אי מתן זכות קדימה או שימוש בטלפון בזמן נהיגה, נהיגה ללא רישיון או ביטוח רכב, השגת עסקות טיעון במשפטי תעבורה או קבלת עונש על תנאי ועוד – משרדנו יסייע ויביא לתוצאה הטובה ביותר אליה ניתן להגיע בתנאים הקיימים.
לעיתים קרובות על הנאשם לשקול האם בכוונתו לנהל תיקו עד פסק דין – דבר היכול להביא את בית המשפט לפסיקה משמעותית, במידה וימצא אשם.
פעמים רבות ניתן להגיע להסדר עם מחלקת התביעות המשטרתית.
לימוד פרטי התיק על בוריו והבנת המסלול העדיף ללקוח, הינו נדבך חשוב המשמש בסיס להחלטה זו.
בכל מקרה ומקרה יש לבחון פרטי הדו"ח או התיק המשטרתי, נסיבות הארוע, עדים ונתונים נוספים היכולים לסייע לנו להמליץ ללקוח על הדרך העדיפה לו – וללוותו עד תום ההליך.

2016-07-10T13:16:53+00:00