תאונות תלמידים

מדובר בתחום ייחודי אשר אין רבים המתמחים בו.

משרדנו ייצג עד היום הורים לילדים ובני נוער רבים אשר נפצעו, אם במהלך שעות הלימודים ואם מחוצה להם.
ניסיוננו הרב בניהול ההליכים מביא לתוצאות הטובות ביותר אליהן ניתן להגיע על פי הפוליסה.
כמעט כל תלמידי מדינת ישראל וילדי הגנים מבוטחים באמצעות פוליסת תאונות תלמידים (או אישיות) בין אם התאונה ארעה במהלך שעות הלימוד ובין אם לא. פוליסת הביטוח מכסה מקרי מוות, נכות, החזר הוצאות בגין אמצעי עזר רפואיים והוצאות רפואיות.

במסגרת ההליכים מגישים הצדדים חוות דעת נגדיות ולעיתים אף ממנים מומחה רפואי מוסכם הקובע את דרגת הנכות ובהתאם לה נגזר גובה הפיצוי. את התביעה ניתן להגיש עד שימלאו לתלמיד 21 שנים, לאחר מכן חלה התיישנות על הזכות להגשת התביעה.

בנוסף, ניתן להגיש תביעה על פי פקודת הנזיקין בגין רשלנות נגד הגורמים שהיו אחראים על שלומו ובריאותו של התלמיד, למשל: בית הספר או המקום בו שהה התלמיד, כגון פארק או חוג בו השתתף.
משרדנו מייצג בהליכים של הגשת תביעות על פי פוליסות אלו.

2016-07-10T13:05:31+00:00